Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia oraz za nie dostosowanie się do przepisów prania, suszenie, prasowania umieszczonych na metce. Reklamacje przyjmujemy w formie elektronicznej, na adres: kontakt@paga-studio.pl Sprzedający rozpatruje reklamacje w terminie 7dni roboczych od dnia złożenia reklamacji.

Firma PaGa Studio nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie będące efektem ubocznym straty głównej lub szkody – za niedostarczenie produktu lub niewywiązanie się z innych zobowiązań obowiązujących na mocy niniejszego Regulaminu, jeśli takie niewywiązanie się jest spowodowane zdarzeniem, na które nie mamy wpływu, między innymi przez pożar, powódź, burzę, zamieszki, zakłócenia porządku publicznego, wojnę, katastrofę nuklearną lub działalność terrorystyczną.

Przypominamy, że zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przed produkt niebezpieczny nie uznajemy zwrotów na towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Art. 38 ustawy o prawach konsumenta

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;